Untitled-1.png

การร่วมเป็นโรงเรียนนานาชาติฟริสบีในประเทศไทย

กระบวนการในการเป็นโรงเรียนนานาชาติวิทยาลัยฟริสบีในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ง่ายและได้รับการจัดตั้งเพื่อให้สามารถเข้าถึงสถาบันการศึกษาทุกประเภทได้มากที่สุดทั่วประเทศ การลงทะเบียนและการดำเนินงานโปรแกรมภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นโรงเรียนที่ขึ้นทะเบียน ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดที่กระทรวงศึกษาธิการของไทยกำหนดให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชน

จุดมุ่งหมายโดยรวมของวิทยาลัยฟริสบีแห่งประเทศไทย ไม่ใช่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสถาบันการศึกษาให้ใช้แนวทางการศึกษาแบบนานาชาติอย่างเต็มรูปแบบ แต่เป็นการรับเอาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นโรงเรียนไทยที่สอนภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน

ความเป็นไปได้และแผนการ

 

ขั้นตอนแรกในการลงทะเบียน โรงเรียนจะต้องรับการประเมินทางไกล ด้านความเป็นไปได้กับทางวิทยาลัยฟริสบีแห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษต่างๆจะสามารถใช้งานได้ตามหลักการ

ความสำคัญที่สุดของขั้นตอนนี้ คือเพื่อให้มั่นใจว่า จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่และได้รับอนุญาตจากสำนักงานการศึกษาของโรงเรียนแต่ละแห่ง ในการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากภายนอก ประการที่สองคือ เพื่อประเมินโครงสร้างการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในปัจจุบัน งบประมาณ ตารางเรียนชั้นเรียน และความสามารถของครูผู้สอน เพื่อให้สามารถร่างแผนปฏิบัติการที่เป็นจริงได้

การลงทะเบียนจำเป็นต้องมีหนังสือรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานการศึกษาของโรงเรียนเพื่อที่จะดำเนินการขั้นต่อไปใน

การประเมินในสถานที่

 

เมื่อการลงทะเบียนเป็นโรงเรียนนานาชาติฟริสบีได้รับการอนุมัติแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประเมินสถานที่ ทีมที่ปรึกษาในส่วนภูมิภาคของเราจะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อพบปะกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของภาควิชา ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกและหารือเกี่ยวกับการจัดส่งทรัพยากร

เนื่องจากภารกิจโดยรวมของวิทยาลัยฟริสบีแห่งประเทศไทยในการสนับสนุนสถาบันต่างๆที่ดำเนินงานในประเทศไทย ขั้นตอนนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นความท้าทายสำหรับโรงเรียน แต่หากเป็นความจำเป็นต้องที่มีข้อกำหนดบางอย่าง เพื่อการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ชอบธรรม

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของโรงเรียนนานาชาติวิทยาลัยฟริสบี การออกใบอนุญาตโรงเรียนและการเลือกสื่อการเรียนรู้

ใบอนุญาตโครงการภาษาอังกฤษและทรัพยากรการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการจัดทำเป็นชุดพร้อมด้วยงบประมาณตามจริงและความพร้อมในการจัดหาเงินทุน โมเดลเครือข่ายโรงเรียนของเราไม่ได้เป็นไปตามโครงสร้างการกำหนดราคาในระดับสากลและมั่นหมายที่จะเป็นตัวเลือกที่สามารถจัดจ่ายได้ สามารถปรับขนาดได้ แม้แต่สำหรับสถาบันที่เล็กที่สุดในประเทศไทย

หลังจากการลงทะเบียนและการเลือกแหล่งเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนนานาชาติฟริสบีในประเทศไทยจะได้รับการออกใบอนุญาตแยกกัน 2 ใบ หนึ่งใบจากวิทยาลัยฟริสบีแห่งสหราชอาณาจักร และอีกหนึ่งใบจากวิทยาลัยฟริสบีแห่งประเทศไทยที่ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ออกใบประกาศนียบัตรรับรอง (FC) Certificates ใบอนุญาตทั้งสองฉบับมีระยะเวลาการทำสัญญาเริ่มแรก 5 ปีขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการในฐานะของโรงเรียนสาขา

หลังจากการออกใบอนุญาตเต็มรูปแบบ โรงเรียนจะได้รับการกำหนดให้จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้แบบดิจิตัล และจะมีการเตรียมการเพื่อเริ่มการฝึกอบรมภาควิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียน

การเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติวิทยาลัยฟริสบีในประเทศไทย ถือเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวที่ต้องใช้เวลาในการก่อร่างให้มีประสิทธิภาพ ทีมงานของเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความท้าทายในด้านสภาพการศึกษาของไทยที่พบเจอ และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและไม่จำกัดมาโดยตลอด

การออกใบอนุญาตและค่าเล่าเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ

 

ค่าใช้จ่ายในการเป็นโรงเรียนนานาชาติวิทยาลัยฟริสบีในประเทศไทยนั้นไม่ได้เป็นค่าที่ตายตัว และคิดคำนวณตามปัจจัยต่างๆเช่นประเภทและขอบเขตของโรงเรียน ประชากรนักเรียนและความต้องการของคณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ กรุณาติดต่อทางเราโดยตรงหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมาณค่าธรรมเนียม

  • White Facebook Icon
  • White Google+ Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White YouTube Icon

© 2019 Frisby College Co., Ltd.